INFO ZORGPROFESSIONALS

Als professional signaleert u, in de terminale fase, vaak als eerste de overbelasting bij een mantelzorger of een situatie met een klein sociaal netwerk. Juist voor deze situaties is VPTZ bedoeld.

Nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg

Zoals bijgaand stroomschema (klik op deze link voor het schema) laat zien is er voortaan een nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg beschikbaar. Deze bestaat uit de mogelijkheid voor de cliënt of mantelzorg om telefonisch contact te zoeken met de coördinator van VPTZ voor een gesprek over de huidige situatie, ervaringen en reflectie. Het is bedoeld als aanvullende zorg op de huidige professionele zorg. De coördinator is hiervoor zowel ’s nachts als overdag telefonisch bereikbaar. Dit gesprek zal gevoerd worden volgens de visie van het “Er zijn” zoals ook onze vrijwilligers die tijdens een normale inzet hanteren.

Werkwijze:

  • Aanmelding voor telefonisch overleg vindt plaats als de aanvraag van een normale inzet. De zorgprofessional heeft toestemming gevraagd aan de betrokkenen.
  • De coördinator neemt de normale intakegegevens op van de zorgprofessional.
  • De coördinator neemt telefonisch contact op met de cliënt en/of mantelzorger. Tijdens dit gesprek zal de coördinator de werkwijze van VPTZ toelichten en in het kort de huidige stand van zaken over de vier domeinen van de palliatieve zorg in kaart brengen zoals we dit normaliter tijdens een intakegesprek uitvoeren.
  • Hierna zal de coördinator afspreken hoe een cliënt en/of mantelzorger telefonisch benaderd wil worden. T.w: ’s nachts en/of overdag. Op afgesproken tijdstippen of alleen bij behoefte. Ook afspraken over de manier waarop men de werkwijze wil evalueren om waar nodig aan te passen.
  • Indien de vragen of problemen tijdens een telefonisch overleg van verzorgende of verpleegkundige aard zijn, zullen wij de zorgprofessional inschakelen.
  • Als een gesprek in de afgelopen 24 uur heeft plaats gevonden, zal de coördinator dit via mail of telefonisch overdragen aan de eindverantwoordelijke van zorg, zodat u het verslag in uw eigen rapportage kan overnemen.
  • Bij afsluiting van de zorgvraag blijven de bestaande afspraken rondom afmelding van de zorg bij VPTZ van kracht.

 

Bij vragen kun je het beste contact met ons opnemen. Het is op geen enkele manier onze bedoeling om jullie waardevolle werk over te nemen. We zijn ons bewust dat deze werkwijze niet in alle situaties een oplossing biedt.

 

Normale werkwijze:

Markering terminale fase.
In de praktijk is het soms lastig om de terminale fase te duiden. Hiervoor bieden wij u graag een hulpmiddel aan. De suprise question, die bedoeld is als markering bij aanvang van de palliatieve fase, wordt als volgt aangepast aan de terminale situatie:
“Verbaast het mij als de cliënt binnen drie maanden zou komen te overlijden?”
Als het antwoord is dat u hier niet verbaasd over zou zijn, kunt u overleggen met collega’s/wijkverpleegkundige en elkaars zienswijze delen. Als ieder meent dat het antwoord bevestigd wordt, kunt u daarna overleggen met de hoofdbehandelaar. Die bepaalt of het aan de orde is om de terminale fase bespreekbaar te maken met cliënt en familie. Als dit het geval is, kunt u ook overwegen om VPTZ in te schakelen. Het is noodzakelijk dat de cliënt en familie hiervoor hun goedkeuring geven. U kunt hen voor achtergrondinformatie informeren over onze site.

Aanmelding aanvraag VPTZ.
Bij inzet op dezelfde dag of gecompliceerde casuïstiek heeft telefonische aanmelding de voorkeur.
In de andere gevallen kan aanmelding via mail.

Tijdens de aanname van een aanvraag maken wij gebruik van een vragenlijst, waarmee we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het intakegesprek, de administratieve afhandeling en de informatie aan onze vrijwilligers.
Klik op de link hieronder voor de vragenlijst, zodat u de benodigde gegevens voor aanmelding alvast kunt verzamelen en de aanvraag vlot verloopt.

x
without
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
no
yes
off
on
off