ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

Wij willen u met liefde ontlasten zodat u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is in deze laatste fase.

Wij bieden ondersteuning als de terminale fase aanbreekt. Indien u twijfelt of deze fase van toepassing is, adviseren wij u om te overleggen met uw thuiszorgorganisatie of huisarts. Iedere betrokken partij in de palliatief terminale fase kan ondersteuning van de VPTZ aanvragen (familie, thuiszorg, huisarts, maatschappelijk werk of ziekenhuis). Men kan ons iedere dag benaderen voor een inventarisatie of het opstarten van een zorgvraag. We starten echter niet meer op na 16 uur en in het weekend of op feestdagen. Bij spoed heeft telefonische benadering de voorkeur. Na een aanvraag hanteren we de volgende werkwijze:

  • Plannen van een intakegesprek door de coördinator van VPTZ. Meestal nog dezelfde dag. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werkwijze van VPTZ toegelicht. Men inventariseert hoe u het liefst ondersteund wilt worden, probeert een inschatting te maken welke zorg nodig is en of er duidelijke afspraken met de professionele zorg bestaan om tot een volledige en veilige samenwerking met de vrijwilligers te komen.
  • Indien besloten wordt om met een inzet te starten, informeert de coördinator de betrokken vrijwilligers, de thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts. Zij blijft gedurende de hele inzet aanspreekpunt voor familie en professionals en is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
  • In de meeste gevallen start de vrijwilliger al dezelfde avond. Vanaf 23 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Van de naasten wordt gevraagd om bij aanvang aanwezig te zijn voor een korte kennismaking met het huis en voor aflossing om 7 uur.
  • In principe worden hierna, per week, twee nachten door de vrijwilligers van de VPTZ ingevuld. De thuiszorg overlegt met de naasten hoe de overige nachten opgelost worden.
  • Met een contactpersoon uit het mantelzorgnetwerk evalueert de coördinator éénmaal per week over de ervaringen met de vrijwilligers en het verloop van het ziektebeeld zodat onze vrijwilligers steeds goed geïnformeerd beginnen. We proberen zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in uw situatie in te plannen.
  • De inzet stopt bij opname in een hospice, bijna-thuis-huis, verpleeghuis of bij starten van 24-uurs thuiszorg, bij herstel (bij chronische ziektebeelden) of na overlijden.
x
without
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
no
yes
off
on
off