ACTUEEL

•  Aanpassingen in werkwijze i.v.m. Corona maatregelen:

 Tijdelijk nieuwe aanvullende zorgverlening door de coördinator van VPTZ in palliatieve terminale situaties  voor cliënt en/of mantelzorg die Coronapositief zijn getest of verdacht zijn.

Doordat onze vrijwilligers onvoldoende getraind zijn in de omgang met besmettelijke infectieziekten is in deze situatie geen persoonlijke inzet van een VPTZ vrijwilliger mogelijk. Als alternatief bieden we u de telefonische ondersteuning van de professionele coördinator van VPTZ aan. Na aanmelding door u zelf of uw thuisorganisatie c.q. huisarts vindt er telefonisch een korte intake plaats. Hierin worden afspraken gemaakt hoe u graag de gesprekken met de coördinator voert. Ze kunnen gedurende de nacht maar ook eventueel overdag plaats vinden. Op afspraak of op afroep. De coördinator zal hier dezelfde visie hanteren als waarin onze vrijwilligers getraind zijn. Door gebruik te maken van het “Er zijn” dat wil zeggen: zonder oordeel, tijd, aandacht en ondersteuning bieden.

Neem bij vragen gerust contact met ons op of overleg met uw thuiszorgorganisatie c.q. huisarts.

•   Jaarverslag 2019

    Het jaarverslag 2019 heeft als thema: “Onderweg in Transitie”.

    Klik op  deze link  om het volledige jaarverslag te openen.

•   VPTZ zoekt mensen die willen waken

     Dit artikel heeft onlangs op meierijstad nieuws gestaan. Klik op deze link om het volledige artikel te lezen. 

•   Oktober 2019 – Rabobank ClubSupport

VPTZ regio Uden-Veghel heeft deelgenomen aan de Rabo ClubSupport actie 2019 en heeft  een prachtig bedrag van EUR 877,29 mogen ontvangen.

Het bestuur bedankt de Rabobank en alle stemmers voor hun geweldige ondersteuning en zal ervoor zorgen dat het bedrag een goede bestemming krijgt.

•   Oktober 2019 – Kringloopcentrum d’n einder schenkt flink bedrag

VPTZ regio Uden-Veghel heeft van kringloopcentrum d’n einder een bedrag van EUR 1.500 mogen ontvangen.
Het bestuur bedankt het kringloopcentrum voor deze fantastische ondersteuning en zal het bedrag gebruiken om de vrijwilligers van een duurzame werkmap te kunnen voorzien.
Klik op
deze link om het volledige artikel in de “Mooi Rooi Krant” te lezen.

•   “Wat kan ik voor je doen?!” Doe-boekje
Door Angela Jongeling en Désirée Hessing

De vrijwilligers van VPTZ horen vaak dat de mensen die zij bijstaan eigenlijk best wel wat steun en hulp zouden kunnen gebruiken. Wij weten ook dat velen in hun sociale omgeving dat ook aanbieden en zich afvragen: “Wat kan ik voor ze doen?”
Maar ….. komt er in de praktijk wat van? Vaak niet.

De schrijvers van het boekje “Wat kan ik voor je doen?!” Doe-boekje gaan er van uit dat zowel de vraag als het aanbod oprecht bedoeld zijn. Als ervaringsdeskundigen weten zij ook dat het helemaal niet makkelijk is om te vragen wanneer je, door allerlei omstandigheden, echt afhankelijk bent van de hulp van anderen. Doorgaans vraag je alleen wat strikt noodzakelijk is en dan het liefst aan die paar mensen waarbij je kwetsbaar durft te zijn.

Zo blijft er een klein kringetje over.    Jammer want praktisch betrokken blijven is ,voor beide kanten, een prachtige manier om verbonden te blijven in lastige of moeilijke tijden.

Zij hebben daarom een boekje gemaakt waarin aan de hand van een 8-tal rubrieken vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Enerzijds bepaald degene die praktische steun kan gebruiken wát, wanneer en hoe vaak. Niet alleen wat nodig is maar ook dat wat prettig zou zijn. Anderzijds kunnen mensen zelf uitkiezen of en wat ze eventueel willen en kunnen doen.
Iedereen houdt de regie over zijn eigen leven maar wat gedaan zou kunnen worden is duidelijk.
Het doe-boekje is gevuld met invulpagina’s, aangevuld met een gebruiksaanwijzing met heel praktische ideeën over hoe en waarvoor je het boekje kunt gebruiken.

We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en verder kijkt op:

http://watkanikvoorjedoen-doeboekje.nl

PS: Het boekje is professioneel vormgegeven en uitgebracht en wordt op non-profit basis te koop aangeboden.
Via genoemde website en bij bol.com

WIE ZIJN WIJ

Mensen willen de laatste fase van hun leven graag in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Voor de naasten is dit soms een (te) zware belasting. De vrijwilligers van de VPTZ regio Uden-Veghel kunnen dan een welkome ondersteuning bieden door tijdelijke ontlasting van de mantelzorger en ondersteuning van de professionele zorg. Onze stichting stelt zich ten doel tijd, aandacht en praktische ondersteuning te bieden aan terminale patiënten en hun naasten.
Onze nadruk ligt op de ondersteuning in de nachten; in overleg is ook inzet tijdens dagdelen mogelijk.

Wij bieden ondersteuning in de plaatsen Uden, Veghel, Boekel, St.Oedenrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Zeeland.

Onze vrijwilligers worden ingezet na afronding van een basisscholing palliatieve zorg. Zij zijn getraind in het “Er zijn”.
Zij stemmen samen met u af wat u belangrijk vindt in de laatste levensfase met aandacht voor kwaliteit van leven. Zij bieden een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Zij kunnen praktische ondersteuning toepassen zoals u het gewend bent. Voor medische en professionele handelingen schakelen zij de professionele zorg in.

VPTZ Uden-Veghel is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ en heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse thuiszorgorganisaties en intramurale instellingen in de regio, ook met GGZ Huize Padua en Stichting Dichterbij.
VPTZ Uden-Veghel werkt samen met het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel en werkt volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliatief, 2017)

ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

Wij willen u met liefde ontlasten zodat u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is in deze laatste fase.

Wij bieden ondersteuning als de terminale fase aanbreekt. Indien u twijfelt of deze fase van toepassing is, adviseren wij u om te overleggen met uw thuiszorgorganisatie of huisarts. Iedere betrokken partij in de palliatief terminale fase kan ondersteuning van de VPTZ aanvragen (familie, thuiszorg, huisarts, maatschappelijk werk of ziekenhuis). Men kan ons iedere dag benaderen voor een inventarisatie of het opstarten van een zorgvraag. We starten echter niet meer op na 16 uur en in het weekend of op feestdagen. Bij spoed heeft telefonische benadering de voorkeur. Na een aanvraag hanteren we de volgende werkwijze:

 • Plannen van een intakegesprek door de coördinator van VPTZ. Meestal nog dezelfde dag. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werkwijze van VPTZ toegelicht. Men inventariseert hoe u het liefst ondersteund wilt worden, probeert een inschatting te maken welke zorg nodig is en of er duidelijke afspraken met de professionele zorg bestaan om tot een volledige en veilige samenwerking met de vrijwilligers te komen.
 • Indien besloten wordt om met een inzet te starten, informeert de coördinator de betrokken vrijwilligers, de thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts. Zij blijft gedurende de hele inzet aanspreekpunt voor familie en professionals en is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
 • In de meeste gevallen start de vrijwilliger al dezelfde avond. Vanaf 23 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Van de naasten wordt gevraagd om bij aanvang aanwezig te zijn voor een korte kennismaking met het huis en voor aflossing om 7 uur.
 • In principe worden hierna, per week, twee nachten door de vrijwilligers van de VPTZ ingevuld. De thuiszorg overlegt met de naasten hoe de overige nachten opgelost worden.
 • Met een contactpersoon uit het mantelzorgnetwerk evalueert de coördinator éénmaal per week over de ervaringen met de vrijwilligers en het verloop van het ziektebeeld zodat onze vrijwilligers steeds goed geïnformeerd beginnen. We proberen zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in uw situatie in te plannen.
 • De inzet stopt bij opname in een hospice, bijna-thuis-huis, verpleeghuis of bij starten van 24-uurs thuiszorg, bij herstel (bij chronische ziektebeelden) of na overlijden.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) verrichten belangrijk werk. Als mensen in hun eigen omgeving willen sterven en ondersteuning hierbij nodig hebben, wordt een beroep gedaan op de mantelzorgers. Soms wordt hulp bieden te zwaar voor mantelzorgers. Om de thuisverzorging toch vol te kunnen houden, kunnen VPTZ vrijwilligers de terminale cliënt en zijn mantelzorger ondersteunen. De behoefte ligt voornamelijk bij hulp tijdens de nacht.

Als VPTZ vrijwilliger bent u begaan met de terminale cliënt en zijn mantelzorgers. Ervaring in de zorg is niet noodzakelijk. Het is belangrijk dat u zich kunt aanpassen aan de gewoontes van de cliënt en zijn mantelzorgers.

VPTZ Uden-Veghel is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers; mannen en vrouwen die het mede mogelijk willen maken dat mensen in de laatste levensfase thuis ondersteund kunnen worden.

Heb je:

 • Tijd: minimaal 1 nacht per week van 23:00 tot 07:00 uur (m.u.v. vakanties/verlof)
 • Aandacht: je bent in staat om te luisteren naar je medemens, je bent evenwichtig, respectvol en betrouwbaar
 • Geen bezwaar tegen het bieden van praktische ondersteuning bij de cliënt (helpen bij eten en drinken, verschonen, toiletgang)

 

Dan ben jij de geschikte vrijwilliger voor ons. Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie en een kennismakingsgesprek.
Na een basisscholing van 6 bijeenkomsten word je begeleid door de coördinatoren en maak je deel uit van een betrokken club van vrijwilligers. Zij treffen elkaar verschillende malen per jaar voor afstemming, bijscholing en ontspanning.

Twee maal per jaar start de basistraining voor nieuwe vrijwilligers.
Informeer in welke groep je kunt aansluiten.

INTERESSE?

Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar info@svptz.nl of bellen naar 0413-820305 / 06-12114606.

Wij geven u graag nadere informatie.

DE VRIENDENKRING

De vriendenkring symbolisch voor de VPTZ vrijwilliger

Stevig

Het beeld heeft een stevige basis, het kan tegen een stootje zonder om te vallen. Ook vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ staan stevig in hun schoenen. Dat moet ook wel, want ze komen in bijzondere situaties en moeten dan hun mannetje staan.

Stevigheid geven wij vorm door middel van:
betrouwbaar, flexibel en evenwichtig te zijn.

Steun

Het beeld laat zien: samen sta je sterk. Als mensen elkaar ondersteunen staan ze sterker. Vrijwilligers en coördinatoren van VPTZ zijn een steun voor de terminale cliënten en mantelzorgers. Steun geven wij vorm door middel van: “Er Zijn”. Dit kan inhouden: praktische ondersteuning bieden, respect hebben en jezelf kunnen aanpassen, een open houding en goed kunnen luisteren wat de ander bezighoudt.

Licht

Het beeldje biedt ruimte aan een kaars. Als je deze ontsteekt geeft hij licht en warmte. De vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ willen een lichtpunt en warmtebron zijn voor de terminale cliënten en hun mantelzorgers.

Dat geeft jezelf en de ander een heel goed gevoel!

DONEREN

Dit mooie werk in de toekomst voorzetten? Help ons!

Subsidies dekken de kosten van de Stichting VPTZ regio Uden-Veghel niet helemaal. Veranderingen in het subsidiestelsel kunnen invloed hebben op onze financiële positie. Daarom zijn donaties meer dan welkom en voor de toekomst wellicht noodzakelijk om dit mooie werk te kunnen voortzetten. Uw gift wordt besteed aan bijscholing en ontspanning van onze vrijwilligers.

Giften kunnen worden gestort op:
Rabobank :  NL05RABO0168827301
ten name van: VPTZ regio Uden – Veghel
o.v.v. contactgegevens afzender

INFO ZORGPROFESSIONALS

Als professional signaleert u, in de terminale fase, vaak als eerste de overbelasting bij een mantelzorger of een situatie met een klein sociaal netwerk. Juist voor deze situaties is VPTZ bedoeld.

Nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg

Zoals bijgaand stroomschema (klik op deze link voor het schema) laat zien is er voortaan een nieuwe dienst voor Coronapositieve of -verdachte cliënten en/of mantelzorg beschikbaar. Deze bestaat uit de mogelijkheid voor de cliënt of mantelzorg om telefonisch contact te zoeken met de coördinator van VPTZ voor een gesprek over de huidige situatie, ervaringen en reflectie. Het is bedoeld als aanvullende zorg op de huidige professionele zorg. De coördinator is hiervoor zowel ’s nachts als overdag telefonisch bereikbaar. Dit gesprek zal gevoerd worden volgens de visie van het “Er zijn” zoals ook onze vrijwilligers die tijdens een normale inzet hanteren.

Werkwijze:

 • Aanmelding voor telefonisch overleg vindt plaats als de aanvraag van een normale inzet. De zorgprofessional heeft toestemming gevraagd aan de betrokkenen.
 • De coördinator neemt de normale intakegegevens op van de zorgprofessional.
 • De coördinator neemt telefonisch contact op met de cliënt en/of mantelzorger. Tijdens dit gesprek zal de coördinator de werkwijze van VPTZ toelichten en in het kort de huidige stand van zaken over de vier domeinen van de palliatieve zorg in kaart brengen zoals we dit normaliter tijdens een intakegesprek uitvoeren.
 • Hierna zal de coördinator afspreken hoe een cliënt en/of mantelzorger telefonisch benaderd wil worden. T.w: ’s nachts en/of overdag. Op afgesproken tijdstippen of alleen bij behoefte. Ook afspraken over de manier waarop men de werkwijze wil evalueren om waar nodig aan te passen.
 • Indien de vragen of problemen tijdens een telefonisch overleg van verzorgende of verpleegkundige aard zijn, zullen wij de zorgprofessional inschakelen.
 • Als een gesprek in de afgelopen 24 uur heeft plaats gevonden, zal de coördinator dit via mail of telefonisch overdragen aan de eindverantwoordelijke van zorg, zodat u het verslag in uw eigen rapportage kan overnemen.
 • Bij afsluiting van de zorgvraag blijven de bestaande afspraken rondom afmelding van de zorg bij VPTZ van kracht.

 

Bij vragen kun je het beste contact met ons opnemen. Het is op geen enkele manier onze bedoeling om jullie waardevolle werk over te nemen. We zijn ons bewust dat deze werkwijze niet in alle situaties een oplossing biedt.

 

Normale werkwijze:

Markering terminale fase.
In de praktijk is het soms lastig om de terminale fase te duiden. Hiervoor bieden wij u graag een hulpmiddel aan. De suprise question, die bedoeld is als markering bij aanvang van de palliatieve fase, wordt als volgt aangepast aan de terminale situatie:
“Verbaast het mij als de cliënt binnen drie maanden zou komen te overlijden?”
Als het antwoord is dat u hier niet verbaasd over zou zijn, kunt u overleggen met collega’s/wijkverpleegkundige en elkaars zienswijze delen. Als ieder meent dat het antwoord bevestigd wordt, kunt u daarna overleggen met de hoofdbehandelaar. Die bepaalt of het aan de orde is om de terminale fase bespreekbaar te maken met cliënt en familie. Als dit het geval is, kunt u ook overwegen om VPTZ in te schakelen. Het is noodzakelijk dat de cliënt en familie hiervoor hun goedkeuring geven. U kunt hen voor achtergrondinformatie informeren over onze site.

Aanmelding aanvraag VPTZ.
Bij inzet op dezelfde dag of gecompliceerde casuïstiek heeft telefonische aanmelding de voorkeur.
In de andere gevallen kan aanmelding via mail.

Tijdens de aanname van een aanvraag maken wij gebruik van een vragenlijst, waarmee we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het intakegesprek, de administratieve afhandeling en de informatie aan onze vrijwilligers.
Klik op de link hieronder voor de vragenlijst, zodat u de benodigde gegevens voor aanmelding alvast kunt verzamelen en de aanvraag vlot verloopt.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.
VPTZ regio Uden-Veghel e.o.

Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
info@svptz.nl

Telefoon: 0413-820305
Voor urgente zaken: 06-12114606
Privacy verklaring VPTZ Uden-Veghel: Download hier.
Preventie- en integriteitsbeleid VPTZ Uden-Veghel – Gedragscode: Download hier.
Vertrouwenspersoon: Voorzitter W. Oosten

https://www.facebook.com/Vptz-Uden-Veghel

banner
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off

Call Now Button