Als sterven dichterbij komt.. Als sterven dichterbij komt

ACTUEEL


•   Jaarverslag 2023

    Het jaarverslag 2023 heeft als thema: "Wij als VPTZ Uden-Veghel".
    Klik op  deze link  om het volledige jaarverslag te openen.

•   Sponsoring
VPTZ-Uden-Veghel wordt gesponsord door Theiner ICT.

Wij maken gebruik van de diensten van Theiner ICT voor onze ICT hardware en netwerk ondersteuning.
Als maatschappelijk  betrokken organisatie ondersteunt Theiner ICT ons door middel van een gereduceerd tarief voor door  haar verleende diensten.

 

 

•   Beursvloer Meierijstad
   Op 7 april 2022 hebben wij deelgenomen aan de netwerk bijeenkomst "Beursvloer Meierijstad" waarbij wij met onderstaande bedrijven een match voor ondersteuning hebben kunnen maken:

   1. Mediahuis Meierijstad: op 26 oktober 2022 heeft Bas Ulehake, voor ons de contactpersoon van het Mediahuis, gezorgd voor een mooi artikel in de “Mooi Rooi” krant. Via deze link kunt u het artikel nog eens lezen.
   2. De volgende match die we hadden op “De Beursvloer” was met Natasja de Groot van bibliotheek Meierijstad. Samen met een medewerker van de bibliotheek kregen wij de mogelijkheid om een leestafel in te richten in de bibliotheek. Deze leestafel was te bezoeken van maandag 16 januari tot en met zaterdag 4 februari 2023. Rondom de leestafel is veel media-aandacht geweest, o.a. in de bibliotheek zelf, in de Stadskrant en het Brabants Dagblad. Onze naamsbekendheid heeft mede door deze kans die de bibliotheek ons heeft geboden een positieve impuls gekregen. We hebben veel positieve reacties gekregen en hebben met de bibliotheek afgesproken dat onze samenwerking zeker wordt voortgezet!
   3. dWise Communicatie: dit bedrijf heeft aangeboden om ons te ondersteunen bij het maken van een communicatieplan. Vanwege persoonlijke, bij ons bekende omstandigheden, is tot nu toe nog geen gevolg gegeven aan de afspraken die we gemaakt hebben tijdens “De Beursvloer”, maar wat in het vat zit verzuurt niet! Wij kijken er enorm naar uit!

•   VPTZ zoekt mensen die willen waken

     Dit artikel heeft onlangs op meierijstad nieuws gestaan. Klik op deze link om het volledige artikel te lezen. 

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg. Wij werken in de regio Uden-Veghel ( zie hieronder voor alle gemeenten)

Onze goed opgeleide vrijwilligers ondersteunen mensen die in hun laatste levensfase zijn en die thuis willen blijven én hun mantelzorgers.

Dit doen ze door:

 • te waken bij de persoon in de laatste levensfase ('s nachts of een dagdeel overdag) zodat de mantelzorger tot rust kan komen
 • hem of haar te verzorgen, zodat de hulpvrager zich zo comfortabel mogelijk voelt (draaien in bed, hulp bij eten en drinken, verschonen etc.)
 • de mantelzorger te ondersteunen
 • aandacht en een luisterend oor
 • eventuele bijzonderheden/veranderingen te signaleren en door te geven aan de mantelzorger en/of de professionele zorg

De vrijwilligers verrichten geen medische en verpleegkundige taken.

Omvang en duur van de ondersteuning hangen af van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Afspraken hierover worden in overleg gemaakt.

 

Wij bieden ondersteuning in de plaatsen Uden, Volkel, Odiliapeel, Veghel, Eerde, Zijtaart, Boekel, Venhorst, Erp, Keldonk, Boerdonk, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Nijnsel, Olland, Sint-Oedenrode en Zeeland.

VPTZ Uden-Veghel is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ en heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse thuiszorgorganisaties en intramurale instellingen in de regio, ook met GGZ Huize Padua en Stichting Dichterbij.
VPTZ Uden-Veghel werkt samen met het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel en werkt volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliatief, 2017).

ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

Ondersteuning aanvragen?    Bel of mail ons!       

Mail: info@svptz.nl                Telefoon: 06-1211 4606.

 

Professionals in de zorg, zoals huisarts, wijkverpleegkundige of medewerker zorginstelling, kunnen hun cliënten wijzen op de mogelijkheden van VPTZ en in overleg telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Ook mantelzorgers kunnen ons bellen of mailen.

We wijzen u er graag op dat u al in een vroeg stadium onze ondersteuning mag vragen voordat het mantelzorgen zwaar begint te wegen.

Onze werkwijze:

Contact:

De zorgprofessional of de mantelzorger neemt contact op met de dienstdoende coördinator via mail (info@svptz.nl) of telefonisch (06-12114606 ).

Afspraken:

De coördinator van VPTZ maakt met u een afspraak voor een intake. In dat gesprek worden uw situatie, uw wensen en onze mogelijkheden besproken en worden afspraken gemaakt. De coördinator laat een informatie/rapportagemap bij u achter.

“Er zijn”:

Onze vrijwilligers zijn rustig en met aandacht aanwezig bij uw naaste en bieden daar waar nodig is ondersteuning. Bijzonderheden worden kort en bondig genoteerd in de informatie/rapportagemap en tijdens de inzetperiode zal de coördinator regelmatig contact leggen met de mantelzorger.

Nazorg:

Na het overlijden of wanneer de inzet gestopt wordt om andere redenen, volgt er een enquêteformulier.

Tijdens de periode van ondersteuning zijn de contacten tussen u en VPTZ heel intensief, zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

VRIJWILLIGER WORDEN?

De hulp die onze vrijwilligers aanbieden is van onschatbare waarde, voor de persoon die in zijn of haar laatste levensfase is én hun naasten. Hoe meer vrijwilligers zichzelf bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen!

Wilt u ook vrijwilliger worden? Bel of mail ons, geheel vrijblijvend!

Mail: info@svptz.nl       Telefoon: 06-12114606.

Via deze link vindt u het functieprofiel van een vrijwilliger.

Wij zetten na uw aanmelding samen onderstaande  stappen:

 • Kennismaking:

De coördinator neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

 • Basiscursus:

In deze cursus van 6 dagdelen ontvangt u verdere toerusting (basishouding, werkwijze, handelingsvaardigheden, omgaan met verlieservaringen, zingevingsvragen, stage in een hospice).

 • Afspraken:

Na afronding van de basiscursus wordt een VOG aangevraagd en ondertekent u een samenwerkingsovereenkomst. Eén keer per 6 weken plannen wij een bijeenkomst waarin vrijwilligers ervaringen uitwisselen en deskundigheid op peil houden.

 • Inzetten:

Met de coordinator maakt u afspraken over inzetten bij mensen in hun laatste levensfase. Tijdens de inzetten is er intensief contact met de coördinator. Na iedere inzet wordt de nacht of het dagdeel met u geëvalueerd.

Twee maal per jaar start de basistraining voor nieuwe vrijwilligers.
Informeer in welke groep je kunt aansluiten.

INTERESSE?

Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar info@svptz.nl of bellen naar 0413-820305 / 06-12114606.

Wij geven u graag nadere informatie.

DE VRIENDENKRING

De vriendenkring symbolisch voor de VPTZ vrijwilliger

Stevig

Het beeld heeft een stevige basis, het kan tegen een stootje zonder om te vallen. Ook vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ staan stevig in hun schoenen. Dat moet ook wel, want ze komen in bijzondere situaties en moeten dan hun mannetje staan.

Stevigheid geven wij vorm door middel van:
betrouwbaar, flexibel en evenwichtig te zijn.

Steun

Het beeld laat zien: samen sta je sterk. Als mensen elkaar ondersteunen staan ze sterker. Vrijwilligers en coördinatoren van VPTZ zijn een steun voor de terminale cliënten en mantelzorgers. Steun geven wij vorm door middel van: “Er Zijn”. Dit kan inhouden: praktische ondersteuning bieden, respect hebben en jezelf kunnen aanpassen, een open houding en goed kunnen luisteren wat de ander bezighoudt.

Licht

Het beeldje biedt ruimte aan een kaars. Als je deze ontsteekt geeft hij licht en warmte. De vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ willen een lichtpunt en warmtebron zijn voor de terminale cliënten en hun mantelzorgers.

Dat geeft jezelf en de ander een heel goed gevoel!

DONEREN

Dit mooie werk in de toekomst voorzetten? Help ons!

Subsidies dekken de kosten van de Stichting VPTZ regio Uden-Veghel niet helemaal.
Veranderingen in het subsidiestelsel kunnen invloed hebben op onze financiële positie.
Daarom zijn donaties meer dan welkom en voor de toekomst wellicht noodzakelijk om dit mooie werk te kunnen voortzetten.
Uw gift wordt besteed aan bijscholing en ontspanning van onze vrijwilligers.

Giften kunnen worden gestort op:
Rabobank :  NL05RABO0168827301
ten name van: VPTZ regio Uden - Veghel
o.v.v. contactgegevens afzender

INFO ZORGPROFESSIONALS

In uw werk als huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of medewerker in een zorginstelling heeft u een goed inzicht in de situatie van de terminale patiënt en hun naasten. Vaak signaleert u als eerste de (dreigende) overbelasting van mantelzorgers.
Wij waarderen het als u mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers attent maakt op VPTZ. We merken in de praktijk dat VPTZ vaak (te) laat gevraagd wordt voor ondersteuning. Als u onze inzet al in een eerdere fase ter sprake brengt, kunnen we dan alvast kennis maken en op het moment dat ondersteuning gewenst is, is onze inzet snel geregeld. Zo voorkomen we zo veel mogelijk de overbelasting van de mantelzorger.

Wij vragen u om bij aanmelding gebruik te maken van de link hieronder naar het intakeformulier zorgprofessionals. Hiermee kunnen we de intakeprocedure zo zorgvuldig mogelijk doorlopen.

Onze contactgegevens:               Mail: info@svptz.nl       Telefoon: 06-12114606.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.
VPTZ regio Uden-Veghel e.o.

Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
info@svptz.nl

Telefoon: 0413-820305
Voor urgente zaken: 06-12114606
Privacy verklaring VPTZ Uden-Veghel: Download hier.
Preventie- en integriteitsbeleid VPTZ Uden-Veghel - Gedragscode: Download hier.

Vertrouwenspersoon: Voorzitter W. Oosten
Bij behoefte aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon buiten VPTZ Uden Veghel kunt u contact
opnemen met de gemeente Meierijstad/ Ons Welzijn. Zij kunnen u doorverwijzen naar hun
vertrouwenspersonen voor maatschappelijke organisaties.

Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent met onze zorgverlening kunt u hierover een klacht indienen.
In dat geval vragen wij u om onze klachtenprocedure te volgen die u HIER kunt downloaden.
Het bijbehorende klachtenformulier kunt u vervolgens DOWNLOADEN en ingevuld aan ons toesturen per post of als bijlage bij een email.

https://www.facebook.com/Vptz-Uden-Veghel

x
without
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
no
yes
off
on
off