ACTUEEL

•  Jaarverslag 2018

    Het jaarverslag 2018 heeft als thema: “Transitie met behoud van het goede”.

    Klik op  deze link  om het volledige jaarverslag te openen.

•   VPTZ zoekt mensen die willen waken

     Dit artikel heeft onlangs op meierijstad nieuws gestaan. Klik op deze link om het volledige artikel te lezen. 

•   Rabobank Clubkas Campagne

     VPTZ regio Uden-Veghel heeft deelgenomen aan de Rabobank Clubkas campagne 2018 en heeft dankzij 83 stemmen een mooi bedrag mogen ontvangen.

     Het bestuur bedankt de Rabobank en alle stemmers voor hun geweldige ondersteuning en zal ervoor zorgen dat het bedrag een goede bestemming krijgt.

WIE ZIJN WIJ

Mensen willen de laatste fase van hun leven graag in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Voor de naasten is dit soms een (te) zware belasting. De vrijwilligers van de VPTZ regio Uden-Veghel kunnen dan een welkome ondersteuning bieden door tijdelijke ontlasting van de mantelzorger en ondersteuning van de professionele zorg. Onze stichting stelt zich ten doel tijd, aandacht en praktische ondersteuning te bieden aan terminale patiënten en hun naasten.
Onze nadruk ligt op de ondersteuning in de nachten; in overleg is ook inzet tijdens dagdelen mogelijk.

Wij bieden ondersteuning in de plaatsen Uden, Veghel, Boekel, St.Oedenrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch en Zeeland.

Onze vrijwilligers worden ingezet na afronding van een basisscholing palliatieve zorg. Zij zijn getraind in het “Er zijn”.
Zij stemmen samen met u af wat u belangrijk vindt in de laatste levensfase met aandacht voor kwaliteit van leven. Zij bieden een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Zij kunnen praktische ondersteuning toepassen zoals u het gewend bent. Voor medische en professionele handelingen schakelen zij de professionele zorg in.

VPTZ Uden-Veghel is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ en heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse thuiszorgorganisaties en intramurale instellingen in de regio, ook met GGZ Huize Padua en Stichting Dichterbij.
VPTZ Uden-Veghel werkt samen met het palliatief netwerk Oss-Uden-Veghel en werkt volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliatief, 2017)

ONDERSTEUNING AANVRAGEN?

Wij willen u met liefde ontlasten zodat u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is in deze laatste fase.

Wij bieden ondersteuning als de terminale fase aanbreekt. Indien u twijfelt of deze fase van toepassing is, adviseren wij u om te overleggen met uw thuiszorgorganisatie of huisarts. Iedere betrokken partij in de palliatief terminale fase kan ondersteuning van de VPTZ aanvragen (familie, thuiszorg, huisarts, maatschappelijk werk of ziekenhuis). Men kan ons iedere dag benaderen voor een inventarisatie of het opstarten van een zorgvraag. We starten echter niet meer op na 16 uur en in het weekend of op feestdagen. Bij spoed heeft telefonische benadering de voorkeur. Na een aanvraag hanteren we de volgende werkwijze:

  • Plannen van een intakegesprek door de coördinator van VPTZ. Meestal nog dezelfde dag. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de werkwijze van VPTZ toegelicht. Men inventariseert hoe u het liefst ondersteund wil worden, probeert een inschatting te maken welke zorg nodig is en of er duidelijke afspraken met de professionele zorg bestaan om tot een volledige en veilige samenwerking met de vrijwilligers te komen.
  • Indien besloten wordt om met een inzet te starten, informeert de coördinator de betrokken vrijwilligers, de thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts. Zij blijft gedurende de hele inzet aanspreekpunt voor familie en professionals en is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
  • In de meeste gevallen start de vrijwilliger al dezelfde avond. Vanaf 23 uur tot de volgende ochtend 7 uur. Van de naasten wordt gevraagd om bij aanvang aanwezig te zijn voor een korte kennismaking met het huis en voor aflossing om 7 uur.
  • In principe worden hierna, per week, twee nachten door de vrijwilligers van de VPTZ ingevuld. De thuiszorg overlegt met de naasten hoe de overige nachten opgelost worden.
  • Met een contactpersoon uit het mantelzorgnetwerk evalueert de coördinator éénmaal per week over de ervaringen met de vrijwilligers en het verloop van het ziektebeeld zodat onze vrijwilligers steeds goed geïnformeerd beginnen. We proberen zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in uw situatie in te plannen.
  • De inzet stopt bij opname in een hospice, bijna-thuis-huis, verpleeghuis of bij starten van 24-uurs thuiszorg, bij herstel (bij chronische ziektebeelden) of na overlijden.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) verrichten belangrijk werk. Als mensen in hun eigen omgeving willen sterven en ondersteuning hierbij nodig hebben, wordt een beroep gedaan op de mantelzorgers. Soms wordt hulp bieden te zwaar voor mantelzorgers. Om de thuisverzorging toch vol te kunnen houden, kunnen VPTZ vrijwilligers de terminale patiënt en zijn mantelzorger ondersteunen. De behoefte ligt voornamelijk bij hulp tijdens de nacht.

Als VPTZ vrijwilliger bent u begaan met de terminale patiënt en zijn mantelzorgers. Ervaring in de zorg is niet noodzakelijk. Het is belangrijk dat u zich kunt aanpassen aan de gewoontes van de cliënt en zijn mantelzorgers.

VPTZ Uden-Veghel is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers; mannen en vrouwen die het mede mogelijk willen maken dat mensen in de laatste levensfase thuis ondersteund kunnen worden.

Heb je:

  • Tijd: minimaal 1 nacht per week van 23:00 tot 07:00 uur (m.u.v. vakanties/verlof)
  • Aandacht: je bent in staat om te luisteren naar je medemens, je bent evenwichtig, respectvol en betrouwbaar
  • Geen bezwaar tegen het bieden van praktische ondersteuning bij de cliënt (helpen bij eten en drinken, verschonen, toiletgang)

 

Dan ben jij de geschikte vrijwilliger voor ons. Neem gerust contact met ons op voor aanvullende informatie en een kennismakingsgesprek.
Na een basisscholing van 6 bijeenkomsten word je begeleid door de coördinatoren en maak je deel uit van een betrokken club van vrijwilligers. Zij treffen elkaar verschillende malen per jaar voor afstemming, bijscholing en ontspanning.

Twee maal per jaar start de basistraining voor nieuwe vrijwilligers.
Informeer in welke groep je kunt aansluiten.

INTERESSE?

Voor opgave en meer informatie kunt u mailen naar info@svptz.nl of bellen naar 0413-820305 / 06-12114606.

Wij geven u graag nadere informatie.

DE VRIENDENKRING

De vriendenkring symbolisch voor de VPTZ vrijwilliger

Stevig

Het beeld heeft een stevige basis, het kan tegen een stootje zonder om te vallen. Ook vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ staan stevig in hun schoenen. Dat moet ook wel, want ze komen in bijzondere situaties en moeten dan hun mannetje staan.

Stevigheid geven wij vorm door middel van:
betrouwbaar, flexibel en evenwichtig te zijn.

Steun

Het beeld laat zien: samen sta je sterk. Als mensen elkaar ondersteunen staan ze sterker. Vrijwilligers en coördinatoren van VPTZ zijn een steun voor de terminale cliënten en mantelzorgers. Steun geven wij vorm door middel van: “Er Zijn”. Dit kan inhouden: praktische ondersteuning bieden, respect hebben en jezelf kunnen aanpassen, een open houding en goed kunnen luisteren wat de ander bezighoudt.

Licht

Het beeldje biedt ruimte aan een kaars. Als je deze ontsteekt geeft hij licht en warmte. De vrijwilligers en coördinatoren van de VPTZ willen een lichtpunt en warmtebron zijn voor de terminale cliënten en de mantelzorgers.

Dat geeft jezelf en de ander een heel goed gevoel!

DONEREN

Dit mooie werk in de toekomst voorzetten? Help ons!

Subsidies dekken de kosten van de Stichting VPTZ regio Uden-Veghel niet helemaal. Veranderingen in het subsidiestelsel kunnen invloed hebben op onze financiële positie. Daarom zijn donaties meer dan welkom en voor de toekomst wellicht noodzakelijk om dit mooie werk te kunnen voortzetten. Uw gift wordt besteed aan bijscholing en ontspanning van onze vrijwilligers.

Giften kunnen worden gestort op:
Rabobank :  NL05RABO0168827301
ten name van: VPTZ regio Uden – Veghel
o.v.v. contactgegevens afzender

INFO ZORGPROFESSIONALS

Als professional signaleert u vaak als eerste, in een terminale fase, de overbelasting bij een mantelzorger of een situatie met een klein sociaal netwerk. Juist voor deze situaties is VPTZ bedoeld.

Markering terminale fase.
In de praktijk is het soms lastig om de terminale fase te duiden. Hiervoor bieden wij u graag een hulpmiddel aan. De suprisequestion, die bedoeld is als markering bij aanvang van de palliatieve fase, wordt als volgt aangepast aan de terminale situatie:
“Verbaast het mij als de cliënt binnen drie maanden zou komen te overlijden?”
Als het antwoord is dat u hier niet verbaasd over zou zijn, kunt u overleggen met collega’s/wijkverpleegkundige en elkaars zienswijze delen. Als ieder meent dat het antwoord bevestigd wordt, kunt u daarna overleggen met de hoofdbehandelaar. Die bepaalt of het aan de orde is om de terminale fase bespreekbaar te maken met cliënt en familie. Als dit het geval is, kunt u ook overwegen om VPTZ in te schakelen. Het is noodzakelijk dat de cliënt en familie hiervoor hun goedkeuring geven. U kunt hen voor achtergrondinformatie informeren over onze site.

Aanmelding aanvraag VPTZ.
Bij inzet op dezelfde dag of gecompliceerde casuïstiek heeft telefonische aanmelding de voorkeur.
In de andere gevallen kan aanmelding via mail.

Tijdens de aanname van een aanvraag maken wij gebruik van een vragenlijst, waarmee we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het intakegesprek, de administratieve afhandeling en de informatie aan onze vrijwilligers.
Klik op de link hieronder voor de vragenlijst, zodat u de benodigde gegevens voor aanmelding alvast kunt verzamelen en de aanvraag vlot verloopt.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.
VPTZ regio Uden-Veghel e.o.

Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
info@svptz.nl

Telefoon: 0413-820305
Voor urgente zaken: 06-12114606
Privacy verklaring VPTZ Uden-Veghel: Download hier.
Preventie- en integriteitsbeleid VPTZ Uden-Veghel – Gedragscode: Download hier.

https://www.facebook.com/Vptz-Uden-Veghel

banner
https://www.svptz.nl/wp-content/themes/maple/
https://www.svptz.nl/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/svptz.nl/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
on
off

Call Now Button